Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A szeretet ereje

2009.01.27

A SZERETET EREJE

   


    A családnak a szó szoros értelmében éltető eleme a szeretetteljes légkör. A házassági szövetségnek Istentől rendelt célja a szeretetben való beteljesedés. Kétféle szeretet létezik: a természetes emberi szeretet és az isteni fajta szeretet. A görög nyelvben Isten szeretetére az agapé szót használják (1Ján. 4,16). A természetes emberi szeretettel születésünk óta rendelkezünk. Az isteni fajta szeretetet pedig a szellemi születésünk, az Ige által való újjászületésünk során tölti ki Isten a szívünkbe. Hogyan? El kell fogadnod Jézust életed Urának, és ezzel a belső embered újjászületik. (Róm. 10,9-10) Isten az újjáteremtett szellemedbe behelyezi az Ő természetét és tulajdonságait, mint magokat. (2Kor. 5,17) Ha ezeket kellően táplálod – Isten Igéjével öntözgeted –, akkor kikelnek, felnövekednek és gyümölcsöt teremnek. Az emberi szellem első gyümölcse a szeretet. (Gal. 5,22) A Biblia tanítása szerint a hit is a szeretet által munkálkodik közöttünk Az isteni fajta szeretetet munkába lehet állítani a házasságban is. Egy ide kapcsolódó részt idézek Kenneth E. Hagin könyveiből. A szeretet ereje a házasságban:

SZERETET AZ ÚT A GYŐZELEMHEZ

»Az élet oly sok problémájára ebben a kijelentésben van a válasz: Isten szeretete soha nem vall kudarcot!

Ezért, ha te megtanulsz szeretetben járni, akkor sohasem fogsz kudarcot vallani, igaz? Én most az isteni szeretetről – Isten bennünk levő szeretetéről – beszélek, és nem az emberi szeretetről.

Ha a házastársak megtanulnak Isten szeretetében járni, házasságuk nem fog kudarcot vallani. Teljesen lehetetlen! Látod, Isten szeretete bennünk van, de rajtunk áll, hogy működésbe hozzuk és gyakoroljuk-e, hogy növekedjen és fejlődjön.

Mivel Isten szeretete nem vall kudarcot, szükséges többet tudnunk erről a fajta szeretetről. Meg kell tanulnunk, hogyan fejlesszük Isten szeretetét, és mit tehetünk, hogy növekedjen és teljessé váljon.

A szeretet a szellem gyümölcse. Meg kell értenünk, hogy a szeretet azért növekedhet és fejlődhet, mert a szellem egyik gyümölcse – a gyümölcs pedig növekszik. Amikor a Biblia a szellem gyümölcséről beszél, nem a Szent Szellem gyümölcsére utal.

A szeretet az újjáteremtett emberi szellem gyümölcse. A szellem gyümölcseit akkor kapod meg, amikor újjászületsz, amikor a szellemed élővé válik. A szeretet a szellem első gyümölcse, amit a Biblia említ.

Gal. 5,22. De a Szellemnek gyümölcse: SZERETET, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.


    A szeretet nem cselekszik gonoszul a házasságban. Az isteni fajta szeretet nem illeti gonosszal felebarátját. Nos, ez vonatkozik a férjekre és a feleségekre is. Ha házas vagy, rád is vonatkozik, hogy ne cselekedj gonosz módon házastársaddal, igaz? Ezért ha te az isteni fajta szeretetben akarsz járni, akkor semmi rosszat nem tehetsz a férjednek és a feleségednek.

Amikor problémák jelentkeznek a házasságban, a férjek kérdezzék meg maguktól: "A szeretet mit tenne?" A feleségek is kérdezzék meg maguktól: "A szeretet mit tenne?"

Én most az isteni szeretetről beszélek, és nem az emberi szeretetről. Az emberi szeretet ingatag. Nem lehet az emberi szeretet szerint járni, és egyben sikeres kereszténynek lenni. Az emberi szeretet nem sokkal több testi vonzalomnál.

Egyszer egy asszony ezzel fordult hozzám:
– Azt hiszem, már nem szeretem igazán a férjemet.
– Mit akarsz ezzel mondani – kérdeztem –, már nem szereted a férjedet?
– Ó, csodálatos ember, és jó is hozzám, igazán csodálatos ember. De én mintha már nem szeretném őt.

Láthatod ebből, ennek az asszonynak arra volt szüksége, hogy megújítsa elméjét Isten Igéjével. Elkezdtem beszélni neki Isten szeretetéről, és tanítottam őt, hogyan kell fejlesztenie Isten szeretetét, hogy növekedjen és sokasodjon.

Végül azt mondtam: – Miért nem hagyod, hogy Isten szeretete irányítson téged? Isten szeretete megold minden felmerülő problémát.

Tudnod kell, ha az isteni fajta szeretetben jársz, minden helyzetből sikeresen jössz ki, mert Isten szeretete kitart minden körülmény között, bármi is történjék. Az isteni fajta szeretet bennünk van! Képesek vagyunk úgy szeretni, ahogy Isten szeret.

Ha a Bibliára hallgatunk, és legfőbb célunknak Isten szeretetét tűzzük magunk elé, és bensőnkben fejlesztjük Isten szeretetét, életünk minden területén boldogulni fogunk.

A férjeknek és feleségeknek meg kell engedniük, hogy Isten szeretete uralkodjék felettük – nem pedig a pusztán természetes emberi szeretet. A feleség és a férj között van egy bizonyos mértékű testi szeretet, vonzalom. Ám a természetes szeretet olyan felszínes, hogy egyik pillanatról a másikra átcsaphat gyűlöletbe.

Isten szeretete ezt soha nem teszi. Láthatod, milyen nagy előnye van a keresztényeknek más emberekkel szemben.

Nemcsak természetes szeretettel szerethetik férjüket vagy feleségüket, hanem egymás iránti természetes vonzalmukhoz hozzáadhatják ezt az isteni szeretetet is. Szerethetik egymást az isteni fajta szeretettel, amely soha nem keresi saját hasznát, mindig azt keresi, ami a másiknak jó.

A házastársaknak azt kell gyakorolniuk, hogy mindig a másik érdekét tegyék a maguké elé. Azok a házaspárok, akik megteszik ezt, itt a földön megtapasztalhatják a Mennyországot a házasságukban.

A házasságban is igaz, tedd a másikat az első helyre. Gondolkozz el magadban: Hogyan tudnék áldás lenni házastársamnak. Mindig arra gondolj, ami a másiknak jó, ne arra, ami neked.

A Biblia pontosan megmondja a házasságban élőknek, hogyan éljenek a feleségükkel vagy a férjükkel. A Biblia kitér életünk minden területére...

Isten szeretete az élet minden területén működik, így a házastársi kapcsolatban is. A férjeknek és feleségeknek fel kell tenniük a kérdést: Mit tenne most a szeretet?

 Így elérhetjük, hogy az isteni fajta szeretet bőségesen jelen legyen az életünkben! Isten szeretete sohasem vall kudarcot, ezért ha Isten szeretetét munkára fogjuk az életünkben, mi magunk sem vallhatunk kudarcot soha...

Teljesen megváltozna az egész életünk, ha megtanulnánk szeretetben járni, és ha megengednénk, hogy ez az isteni szeretet vezessen minket. Megoldaná minden családi problémánkat is.

Most mondok valamit, amin lehet, hogy megdöbbensz, de akkor is ez az igazság: Az isteni szeretet sohasem jutott el még a válóperes tárgyalásig, és soha nem is fog. A természetes emberi szeretet nem kerülheti ki a válópert, de az isteni szeretet nem tesz ilyet – ez a szeretet sohasem vallhat kudarcot.

Tudjátok barátaim, az isteni fajta szeretet nem keresi a maga hasznát. Az isteni szeretetet az érdekli, hogy mit tud adni, és nem az, hogy mit kaphat. Ez a szeretet nem önző, nem keresi a maga hasznát. Az isteni szeretet nem azt kérdezi: "Mit kaphatok?", hanem azt: "Mit adhatok?"...

Elgondolkodtál már ezen valaha? Az emberi önzés teszi tönkre a világot. Az önzés teszi tönkre a házasságot, és teszi tönkre a gyülekezetet is. Az isteni fajta szeretet viszont sohasem vall kudarcot, mert ez a szeretet önzetlen, mindig a másik embert teszi az első helyre.«

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.